开心绕口令: 大猫和小猫 Luyện phát âm: Mèo lớn và mèo nhỏ

May, 19 2017

Trong quá trình học tiếng Trung, thì thời gian học thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu là ngắn nhất, chỉ tập trung vào thời gian mới bắt đầu học tiếng Trung.

Vì vậy, rất nhiều người không coi trọng việc luyện phát âm, trong khi để nói hay, nói giỏi tiếng Trung như người bản xứ thì phát âm là đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu luyện phát âm của những người học tiếng Trung, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu những đoạn clip ngắn để mọi người vừa nghe, vừa xem và vừa luyện phát âm để từ đó nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Luyện phát âm phân biệt vận mẫu “ao” trong tiếng Hán.

大猫和小猫 dà māo hé xiǎo māo

大猫毛长dà māo máo cháng

小猫毛短xiǎo māo máo duǎn

大猫比小猫毛长dà māo bǐ xiǎo māo máo cháng

小猫比大猫毛短。xiǎo māo bǐ dà māo máo duǎn.

Tạm dịch:

Mèo lớn và mèo nhỏ

Mèo lớn thì lông dài

Mèo nhỏ thì lông ngắn

Mèo lớn lông dài hơn mèo nhỏ

Mèo nhỏ lông ngắn hơn mèo lớn.

>> Củ mã thầy