开心绕口令: 海花和海娃 Luyện phát âm: Hải Hoa và Hải Oa

May, 31 2017

Trong quá trình học tiếng Trung, thì thời gian học thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu là ngắn nhất, chỉ tập trung vào thời gian mới bắt đầu học tiếng Trung.

Vì vậy, rất nhiều người không coi trọng việc luyện phát âm, trong khi để nói hay, nói giỏi tiếng Trung như người bản xứ thì phát âm là đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu luyện phát âm của những người học tiếng Trung, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu những đoạn clip ngắn để mọi người vừa nghe, vừa xem và vừa luyện phát âm để từ đó nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Luyện phát âm vận mẫu “ua” trong tiếng Trung.

海花和海娃hǎi huā hé hǎi wá

姐姐叫海花jiě jie jiào hǎi huā

弟弟叫海娃dì di jiào hǎi wá

海花会种花hǎi huā huì zhòng huā

海娃会种瓜hǎi wá huì zhòng guā

海花教海娃种花hǎi huā jiāo hǎi wá zhòng huā

海娃教海花种瓜hǎi wá jiāo hǎi huā zhòng guā

海花和海娃hǎi huā hé hǎi wá

学会了种花和种瓜。xué huì le zhòng huā hé zhòng guā.

Tạm dịch:

Hải Hoa và Hải Oa

Chị gái tên Hải Hoa

Em trai tên Hải Oa

Hải Hoa biết trồng hoa

Hải Oa biết trồng dưa

Hải Hoa dạy Hải Oa trồng hoa

Hải Oa dạy Hải Hoa trồng dưa

Hải Hoa và Hải Oa

Đều biết cách trồng hoa và trồng dưa.

>>开心绕口令: 光荣花 Luyện phát âm: Hoa cài ngực