开心绕口令: 好孩子 Luyện phát âm: Đứa trẻ ngoan

Jun, 04 2017

Trong quá trình học tiếng Trung, thì thời gian học thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu là ngắn nhất, chỉ tập trung vào thời gian mới bắt đầu học tiếng Trung.

Vì vậy, rất nhiều người không coi trọng việc luyện phát âm, trong khi để nói hay, nói giỏi tiếng Trung như người bản xứ thì phát âm là đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu luyện phát âm của những người học tiếng Trung, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu những đoạn clip ngắn để mọi người vừa nghe, vừa xem và vừa luyện phát âm để từ đó nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Luyện phát âm thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu trong tiếng Trung.

好孩子 Hǎo háizi

张家有个小胖子zhāng jiā yǒu gè xiǎo pàng zi

自己穿衣穿袜子zì jǐ chuān yī chuān wà zi

还帮妹妹梳辫子hái bāng mèi mèi shū biàn zi

李家有个小竹子lǐ jiā yǒu gè xiǎo zhú zi

早晨起身叠被子zǎo chén qǐ shēn dié bèi zi

打水扫地擦桌子dǎ shuǐ sǎo dì cā zhuō zi

王家有个大胖子wáng jiā yǒu gè dà pàng zi

找来钉子小锤子zhǎo lái dìng zi xiǎo chuí zi

修好课桌小椅子xiū hǎo kè zhuō xiǎo yǐ zi

周家有个小燕子zhōu jiā yǒu gè xiǎo yàn zi

拾到一个皮夹子shí dào yī gè pí jiá zi

交给后门大婶子jiāo gěi hòu mén dà shěn zi

小胖子大胖子xiǎo pàng zǐ dà pàng zi

小竹子小燕子xiǎo zhú zǐ xiǎo yàn zi

学习雷锋做好事xué xí léi fēng zuò hǎo shì

他们都是好孩子。tā men dōu shì hǎo hái zi

Tạm dịch:

Đứa trẻ ngoan

Nhà họ Trương có một thằng béo

Biết tự mặc quần áo, tự đi tất

Còn biết chải tóc giúp cho em gái

Nhà họ Lý có một bé Tiểu Trúc

Sáng sớm ngủ dậy tự gập chăn

Gánh nước quét nhà lau bàn

Nhà họ Vương có một thằng béo

Tìm thấy cái đinh và cái búa

Sửa lại bàn học và cái ghế

Nhà họ Chu có bé Tiểu Yến

Nhặt được cái cặp da

Trả lại cho bà lão ở sau nhà

Hai thằng béo Tiểu Trúc và Tiểu Yến

Đều học Lôi Phong làm việc tốt

Chúng đều là những đứa trẻ ngoan.

>> 开心绕口令: 海花和海娃 Luyện phát âm: Hải Hoa và Hải Oa