开心绕口令: 步兵和炮兵 Luyện phát âm bù: bīng hé pào bīng

Dec, 04 2016

Trong quá trình học tiếng Trung, thì thời gian học thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu là ngắn nhất, chỉ tập trung vào thời gian mới bắt đầu học tiếng Trung.

Vì vậy, rất nhiều người không coi trọng việc luyện phát âm, trong khi để nói hay, nói giỏi tiếng Trung thì phát âm chuẩn giống như người bản xứ là đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Xuất phát từ nhu cầu luyện phát âm, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu những đoạn clip ngắn để mọi người vừa nghe, vừa xem và vừa luyện phát âm để từ đó nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Hán

步兵和炮兵bù bīng hé pào bīng
步兵训练奔北坡bù bīng xùn liàn bēn běi pō
北坡炮兵架大炮běi pō pào bīng jià dà pào
炮兵怕把步兵碰pào bīng pà bǎ bù bīng pèng
步兵怕碰炮兵炮。bù bīng pà pèng pào bīng pào
Tạm dịch:
Bộ binh và pháo binh
Bộ binh tập chạy đến Bắc Pha
Pháo binh Bắc Pha bày trận địa
Pháo binh sợ bộ binh nhìn thấy
Bộ binh sợ trúng pháo của pháo binh.
开心绕口令: 扁担和板凳 Luyện phát âm: biǎn dān hé bǎn dèng