开心绕口令: 鼓和虎Luyện phát âm: Cái trống và con hổ

May, 24 2017

Trong quá trình học tiếng Trung, thì thời gian học thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu là ngắn nhất, chỉ tập trung vào thời gian mới bắt đầu học tiếng Trung.

Vì vậy, rất nhiều người không coi trọng việc luyện phát âm, trong khi để nói hay, nói giỏi tiếng Trung như người bản xứ thì phát âm là đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

 

Xuất phát từ nhu cầu luyện phát âm của những người học tiếng Trung, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu những đoạn clip ngắn để mọi người vừa nghe, vừa xem và vừa luyện phát âm để từ đó nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “g” với “h” trong tiếng Hán.

鼓和虎gǔ hé hǔ

庙堂有大鼓miào táng yǒu dà gǔ

鼓上画老虎gǔ shàng huà lǎo hǔ

用劲打破鼓yòng jìn dǎ pò gǔ

忙用布来朴máng yòng bù lái pǔ

不知用布朴了鼓bù zhī yòng bù pǔ le gǔ

还是用布补了鼓上的虎。hái shì yòng bù bǔ le gǔ shàng de hǔ.

Tạm dịch:

Cái trống và con hổ

Sân miếu có một cái trống to

Trên mặt trống vẽ một con hổ

Dùng sức đánh vỡ trống

Vội lấy vải để vá

Không biết là dùng vải vá trống

Hay là dùng vải vá con hổ trên trống.

>> 开心绕口令: 狗与猴Luyện phát âm: Chó và khỉ