Tiếng Trung tài chính: Lễ tân (9) chủ đề Lễ tân điện thoại ngân hàng

Apr, 04 2017

Lễ tân, tư vấn viên là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Học tiếng Trung theo những mẩu hội thoại nhỏ giữa nhân viên ngân hàng và khách hàng hôm nay sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về công việc cũng như văn phong giao tiếp trên điện thoại của lĩnh vực này.

(九)银行电话接待处yínháng diànhuà jiēdài chù: Lễ tân điện thoại ngân hàng

 

 

 

1. 这是中国建设银行,上午好!

Zhè shì Zhōngguó jiànshè yínháng, shàngwǔ hǎo!

Chào buổi sáng, đây là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

 

2. 中国建设银行业务部,上午好!

Zhōngguó jiànshè yínháng yèwù bù, shàngwǔ hǎo!

Chào buổi sáng, đây là Bộ phận kinh doanh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

 

3. 上午好!请帮我找一下信用卡部的......先生,好吗?

Shàngwǔ hǎo! Qǐng bāng wǒ zhǎo yíxià xìnyòngkǎ bù de......xiānsheng, hǎoma?

Chào buổi sáng! Phiền gọi giúp tôi ông… ở phòng thẻ tín dụng được không?

 

4. 上午好!我想找......先生。

Shàngwǔ hǎo! Wǒ xiǎng zhǎo......xiānsheng.

Chào buổi sáng! Tôi muốn tìm ông…

 

5. 我帮您接通电话。

Wǒ bāng nín jiētōng diànhuà.

Tôi nối máy giúp bạn.

 

6. 对不起,他现在很忙。

Duì bù qǐ, tā xiànzài hěn máng.

Xin lỗi, hiện tại ông ấy đang bận.

 

7. 对不起,他正在开会。

Duì bù qǐ, tā zhèngzài kāi huì.

Xin lỗi, ông ấy đang họp.

 

8. 您让他稍后给我回个话,好吗?

Nín ràng tā shāohòu gěi wǒ huí gè huà, hǎo ma?

Bảo ông ấy lát nữa gọi lại cho tôi, được không?

 

9. 好的,请转告他说单先生给他打过电话,想请他尽快把钱转过来。

Hǎo de, qǐng zhuǎngào tā shuō Dān xiānsheng gěi tā dǎ guò diànhuà, xiǎng qǐng tā jìnkuài bǎ qián zhuǎn guòlái.

Ok, chuyển lời cho ông ấy rằng ông Đan gọi diện thoại giục ông ấy sớm chuyển tiền.

----

Để cập nhật nhiều hơn nữa thông tin hữu ích và tài liệu tham khảo, các bạn có thể xem tại:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Địa chỉ: Số 1, ngõ 19, Liễu Giai - Hà Nội

ĐT: 04.37.73.73.04

Hotline: 0904.593.900 – Tư vấn lớp học

Hotline: 0984.316.157 – Phụ trách trung tâm

Web1: http://hoctiengtrungquoc.com.vn

Web2: http://tiengtrungbackinh.edu.vn/

F: Thế Giới Tiếng Trung

北京外语中心欢迎您!