《商场服务》Khẩu ngữ tiếng Trung buôn bán (4): Hỏi khách hàng

Dec, 31 2016

Để giúp mọi người học tiếng Trung, đặc biệt là khẩu ngữ, trong đó trọng tâm là khẩu ngữ mua bán một cách nhanh nhất, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh tổng hợp và giới thiệu mẫu câu tiếng Trung dùng trong mua bán.

(四)询问顾客 xúnwèn gùkè: Hỏi khách hàng
1. 您想看看吗?
Nín xiǎng kàn kàn ma?
Bạn muốn xem không ạ?
2. 您要这个吗?
Nín yào zhè gè ma?
Bạn muốn cái này không?
3. 您要大一点儿吗?
Nín yào dà yìdiǎnr ma?
Bạn muốn cái to hơn không?
4. 您想要什么颜色?
Nín xiǎng yào shénme yánsè?
Bạn muốn màu gì?
5. 您想把它包装起来吗?
Nín xiǎng bǎ tā bāozhuāng qǐlái ma?
Bạn muốn gói nó lại không?
6. 您想试穿看看吗?
Nín xiǎng shì chuān kàn kàn ma?
Bạn muốn mặc thử xem thế nào không?
7. 先生/女士,这件如何?
Xiānshēng/ nǚshì, zhè jiàn rúhé?
Bạn thấy cái này thế nào?
8. 您想看什么样的?
Nín xiǎng kàn shénmeyàng de?
Bạn muốn xem kiểu như thế nào?
9. 您喜欢什么材料的?
Nín xǐhuān shénme cáiliào de?
Bạn thích loại chất liệu gì?
10. 您要什么尺寸的?
Nín yào shénme chǐcùn de?
Bạn cần số bao nhiêu?
11. 您还有什么别的想买的吗?
Nín hái yǒu shénme biéde xiǎng mǎi de ma?
Bạn còn muốn mua gì nữa không?

《商场服务》Khẩu ngữ tiếng Trung buôn bán (3): Hỏi lại khách hàng khi nghe không hiểu