Cách dùng lượng từ trong tiếng Trung 002

Sep, 04 2018

>> Cách dùng lượng từ trong tiếng Trung 001

Lượng từ là một nội dung tương đối khó đối với người Việt khi học tiếng Trung bởi các lý do sau:

+ Có những danh từ trong tiếng Việt dùng lượng từ hay không đều được, ví dụ như: