Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (14)

Dec, 04 2017

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (13)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Thích và hài lòng nhé.

Cách biểu đạt Thích và hài lòng về việc gì đó:

一、喜欢: Thích

1. 我喜欢这种运动。

wǒ xǐhuān zhè zhǒng yùndòng.

Tôi thích môn thể thao này.

2. 我爱看这个电影。

wǒ ài kàn zhè ge diànyǐng.

Tôi rất thích xem phim này.

3. 我对集邮很感兴趣。

wǒ duì jíyóu hěn gǎn xìngqù.

Tôi thích môn sưu tập tem.

4. 我已经迷上足球了。

wǒ yǐjīng mí shàng zúqiú le.

Tôi đã mê bóng đá rồi.

二、满意 Hài lòng

1. 跟你们在一起,我太高兴了。

gēn nǐmen zài yīqǐ, wǒ tài gāoxìng le.

Tôi rất vui vì được ở cạnh các bạn.

2. 这件衣服很适合我。

zhè jiàn yīfu hěn shìhé wǒ.

Bộ quần áo này rất hợp với tôi.

3. 这件衣服对我很合适。

zhè jiàn yīfu duì wǒ hěn héshì.

Bộ quần áo này là làm cho tôi rồi.

4. 住在这儿,感觉太舒服了。

zhù zài zhèr, gǎnjué tài shūfu le.

Ở đây, cảm thấy rất thoải mái.

5. 我对你的回答很满意。

wǒ duì nǐ de huídá hěn mǎnyì.

Tôi rất hài lòng với câu trả lời của bạn.

6. 这儿的学习,生活条件都很好,我很满足。

zhèr de xuéxí, shēnghuó tiáojiàn dōu hěn hǎo, wǒ hěn mǎnzú.

Điều kiện học tập, sinh hoạt ở đây rất tốt, tôi rất hài lòng.

7. 这孩子每个月能写封信来,我已经知足/心满意足了。

zhè háizi měi gè yuè néng xiě fēng xìn lái, wǒ yǐjīng zhīzú/xīn mǎnyìzú le.

Em bé này có thể viết thư hàng tháng, tôi rất vừa lòng.

8. 就买这个吧,我看没有比这再好的了。

jiù mǎi zhè ge ba, wǒ kàn méiyǒu bǐ zhè zài hǎo de le.

Mua cái đó đi, tôi thấy không có cái nào tốt hơn đâu.

9. 这套沙发放在这儿在合适不过了。

zhè tào shāfā fàng zài zhèr zài héshì bùguò le.

Bộ sô pha này đặt tại đây là phù hợp rồi.

10. 你做的菜味道不错,我很喜欢。

nǐ zuò de cài wèidào bú cuò, wǒ hěn xǐhuān.

Mùi vị thức ăn bạn làm rất ngon, tôi rất thích.

11. 你说的正是我想到的。

nǐ shuō de zhèng shì wǒ xiǎngdào de.

Những gì bạn nói cũng là điều tôi nghĩ tới.

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.