《汉语口语常用语》: Mẫu câu tiếng Hán thường dùng trong giao tiếp (9)

Aug, 06 2017

>> 《汉语口语常用语》: Mẫu câu tiếng Hán thường dùng trong giao tiếp (8)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Dự định và Kế hoạch dành cho người mới đang học tiếng Trung.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Ý tưởng và Dự định nhé.

意图和打算 Yìtú hé dǎsuàn

1. 学习结束后,你有什么打算?

Xuéxí jiéshù hòu, nǐ yǒu shénme dǎsuàn?

Học xong, bạn có dự định gì?

2. 今年的圣诞节你打算怎么过?

Jīnnián de shèngdànjié nǐ dǎsuàn zěnme guò?

Bạn định đón Noel năm nay như thế nào?

3. 关于这个研究项目,你有什么计划吗?

Guānyú zhè gè yánjiū xiàngmù, nǐ yǒu shénme jìhuà ma?

Bạn có kế hoạch gì về dự án nghiên cứu này chưa?

4. 你计划要多长时间才能翻译完这本书?

Nǐ jìhuà yào duōcháng shíjiān cái néng fānyì wán zhè běn shū?

Bạn dự định dịch xong quyển sách này trong bao lâu?

5. 放假以后我要回老家。

Fàng jià yǐhòu wǒ yào huí lǎojiā.

Nghỉ học tôi muốn về quê.

6. 大学毕业以后,我想马上结婚。

Dàxué bìyè yǐhòu, wǒ xiǎng mǎshàng jié hūn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn kết hôn ngay.

7. 我正考虑换一个工作。

Wǒ zhèng kǎolǜ huàn yí gè gōngzuò.

Tôi đang tính đổi công việc mới.

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệuhọc tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.