Luyện nghe HSK:《HSK应试指南》分项练习-听力 021-040

Dec, 12 2016

Để giúp các bạn luyện HSK đặc biệt là luyện nghe HSK, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu phần luyện nghe HSK từ câu 021 đến câu 040 trong tổng số 400 câu và đáp án cũng như phần text để các bạn kiểm tra những chỗ nghe không rõ.

Trong 20 câu đầu tiên, sẽ có một giọng nam đọc một câu, sau đó giọng nữ sẽ đọc câu hỏi sau đó có khoảng 15 giây để các bạn chọn đáp án A, B, C hoặc D.

Phần Đáp án và text các bạn có thể download ở đây.

Luyện nghe HSK:《HSK应试指南》分项练习-听力 001-020