谜语: Học tiếng Trung qua giải câu đố chủ đề Hoa quả (8)

Jul, 19 2017

>> 谜语: Học tiếng Trung qua giải câu đố chủ đề Hoa quả (7)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu ca dao câu đố bằng chữ Hán thất ngôn tứ tuyệt. Mỗi câu đố, Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội cung cấp từ mới gồm: phiên âm và nghĩa tiếng Việt việc tự học tiếng Trung online, giải câu đố trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với câu đố sau nhé:

青瓜树上结青瓜,qīng guā shù shàng jié qīng guā,

青瓜肚里包棉花,qīng guā dù lǐ bāo miánhuā,

棉花肚里包梳子,miánhuā dù lǐ bāo shūzi,

梳子里面包豆芽。shūzi lǐmiàn bāo dòuyá.

Từ mới:

-  青 qīng:  xanh, chưa chín

-  瓜 guā: quả

-  树 shù: cây

-  肚 dù: bụng

-  包 bāo: ôm, bao bọc

-  棉花 miánhuā: bông

-  梳子 shūzi: cái lược

-  豆芽 dòuyá: giá đỗ

Gợi ý: một từ hai âm tiết

Các bạn có thể xem đáp án ở đây.

Buổi tự học tiếng Trung online giải câu đố chữ Hán đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.