Bài tập sửa câu sai (1)

May, 28 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội và là nơi học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Từ trùng điệp sau nhé:

Sửa câu sai:

1. 我是这个作家的崇拜者,认真读过她的篇篇作品。

2. 去见女朋友之前,哥哥换上了一件很白白的衬衫。

3. 我进屋的时候,小王正听听音乐呢。

4. 警察好几次要逮捕逮捕那个罪犯,可都没有成功。

5. 经理把公司的决定告诉了办公室的人人。

6. 出国留学是大事,我得考虑一考虑。

7. 累死了,真想马上到家,舒服舒服地躺在床上睡一觉。

8. 明天不上课,可以好好休息一休息。

9. 他喝酒喝得脸通红通红。

10. 上上的花开得火火红红的,好看极了。

Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 我是这个作家的崇拜者,认真读过她的每篇作品。

2. 去见女朋友之前,哥哥换上了一件很白的衬衫。

3. 我进屋的时候,小王正听音乐呢。

4. 警察好几次要逮捕那个罪犯,可都没有成功。

5. 经理把公司的决定告诉了办公室的每个人。

6. 出国留学是大事,我得考虑考虑。

7. 累死了,真想马上到家,舒舒服服地躺在床上睡一觉。

8. 明天不上课,可以好好休息休息。

9. 他喝酒喝得脸通红。

10. 上上的花开得火红火红的,好看极了。

Hết