《现代越汉词典》Từ điển Việt Hán hiện đại

Nov, 29 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu “Từ điển Việt Hán hiện đại” (bản PDF) do Nhà xuất bản Dạy học và Nghiên cứu ngoại văn.

Với hơn 950 trang, quyển “Từ điển Việt Hán hiện đại” này thật sự là quyển từ điển hữu ích cho tất cả người học đã, đang và sẽ học tiếng Trung đặc biệt là các bạn sinh viên tham khảo, tra cứu khi học dịch Việt – Trung...

Các bạn download “Từ điển Việt Hán hiện đạiở đây.