《现代汉语实词搭配词典》Từ điển Ghép từ tiếng Hán hiện đại

Nov, 28 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu “Từ điển Ghép từ tiếng Hán hiện đại” (bản PDF) do Nhà sách Thương Vụ Ấn xuất bản.

Với hơn 1500 trang, quyển “Từ điển Ghép từ tiếng Hán hiện đại” này thật sự là quyển từ điển hữu ích cho tất cả người học đã, đang và sẽ học tiếng Trung, đặc biệt là giáo viên tham khảo khi soạn giáo án, các bạn sinh viên tham khảo khi học dịch Việt – Trung...
Các bạn download “Từ điển Ghép từ tiếng Hán hiện đạiở đây.