Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh thông báo Lịch khai giảng cụ thể các lớp tiếng Hán trong tháng 10 -2016

Oct, 03 2016

 

Lớp HSK cấp 5: Khai giảng 1-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 3-5-7.

Lớp HSK cấp 4: Khai giảng 14-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 4-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 3-5-7.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 4-10-2016; giờ học 8h30-10h thứ 3-5-7.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 15-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 3-5-7.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 5-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 12-10-2016; giờ học 19h30-21h00 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 24-10-2016; giờ học 19h30-21h00 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 1: Khai giảng 24-10-2016; giờ học 19h30-21h00 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 2: Khai giảng 13-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 3-5-7.

Lớp Hán ngữ 2: Khai giảng 21-10-2016; giờ học sáng 9h00-10h30 thứ 3-5-6.

Lớp Hán ngữ 2: Khai giảng 21-10-2016; giờ học 19h30-21h00 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 3: Khai giảng 31-10-2016; giờ học 18h00-19h30 thứ 2-4-6.

Lớp Hán ngữ 3: Khai giảng 31-10-2016; giờ học 19h30-21h00 thứ 2-4-6.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 04.37.73.73.04 hoặc 0984.316.157; 0904.593.900 để được tư vấn cụ thể.

Địa chỉ học tại số 1 ngõ 19 Liễu Giai Hà Nội.