Thông báo Lịch khai giảng cụ thể các lớp tiếng Hán trong tháng 12 -2016

Nov, 22 2016

Lịch khai giảng chính thức tháng 12 tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh. Số 1, Ngõ 19, Liễu Giai, HN

Lớp Hán ngữ 1:
1. Khai giảng: 30/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6
2. Khai giảng: 12/12/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6
.
3. Khai giảng: 27/12/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 3,5,7
 
Lớp Hán ngữ 2:
4. Khai giảng: 7/12/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6
 
Lớp Hán ngữ 3:
5. Khai giảng: 21/12/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6
6. Khai giảng: 28/12/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6
 
Lớp Hán ngữ 4:
7. Khai giảng: 21/12/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6
 
Lớp Hán ngữ 5:
8. Khai giảng: 21/12/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6.