Khai giảng lớp học tháng 11

Nov, 02 2015

Khai giảng lớp Hán Ngữ Quyển 2

LỊCH KHAI GIẢNG
- Ngày 6-11, Thứ 6:
Khai giảng lớp Hán Ngữ cơ bản Quyển 2
Ca 2: Từ 19h30-21h

- Ngày 9-11, Thứ 2:
Khai giảng lớp Hán ngữ cơ bản Quyển 2
Ca 1: Từ 18h-19h30