Khai giảng lớp giáo trình hán ngữ tháng 7

Jul, 02 2015

Khai giảng lớp giáo trình hán ngữ tháng 7

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BẮC KINH THÔNG BÁO

  • Khai giảng lớp Giáo trình hán ngữ quyển 1 Thời gian: Thứ 5 ngày 23/07/2015 ca 1 từ 18h00' - 19h30 các ngày 3/5/7 trong tuần. Học phí 800k/24 buổi '
  • Khai giảng lớp Giáo trình hán ngữ quyển 2 Thời gian : thứ 2 ngày 20/07/2015 ca 2 từ 19h30' - 21h00 các ngày 2/4/6 trong tuần. Học phí: 900k/24 buổi Chi tiết liên hệ: (043) 7737304 - 0966 888 717
  • Quyển 1- Thứ 4 ngày 15/07/2015 ca 2 từ 19h30' đến 21h00. Học các ngày 2/4/6 trong tuần.
  • Quyển 2- Thứ 6 ngày 15/07/2015 ca 2 từ 19h30' đến 21h00. Học các ngày 2/4/6 trong tuần.
  • Quyển 5 - Thứ 2 ngày 06/07/2015 - Thời gian: Ca 1 từ 18h00 đến 19h30.

Học các ngày 2, 4, 6 trong tuần.