《当代汉语学习词典》- Từ điển học tiếng Hán hiện đại

Apr, 06 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu sách tham khảo dành cho người mới học tiếng Trung: “Từ điển học tiếng Hán hiện đại” -当代汉语学习词典.

Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh xuất bản cuốn sách này dành cho người học tiếng Trung trình độ sơ cấp, giáo viên dạy tiếng Trung.

Sách “Từ điển học tiếng Hán hiện đại” dày 1183 trang, có 4337 từ. Mỗi từ có nhiều câu ví dụ kèm phiên âm, rất thuận tiện cho người mới học tiếng Trung.

>>《实用对外汉语教学法》“Phương pháp giảng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài”