《HSK词汇讲练(初•中等)》“Luyện tập Từ vựng HSK-sơ trung cấp”

Jan, 01 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu sách “Luyện tập Từ vựng HSK-sơ trung cấp”(《HSK词汇讲练(初•中等)》).

Sách “Luyện tập Từ vựng HSK-sơ trung cấp” dày 468 trang do Nhà xuất bản Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh xuất bản, có 33 bài với nội dung chính là phân biệt những từ đồng nghĩa, cận nghĩa thường xuất hiện trong các đề thi HSK.
Trong đó mỗi một bài sẽ phân biệt khoảng 12 nhóm từ đồng nghĩa và sau đó sẽ có bài tập để ôn luyện, mỗi phần bài tập có 3 dạng bài: Chọn đáp án đúng ABCD; Điền từ cho sẵn vào chỗ trống và Phân biệt câu đúng sai.

Lý thuyết: Phân biệt nhóm từ: 把我  掌握  操纵  垄断。

Bài tập ôn luyện.

Bài tập ôn luyện.

Các bạn có thể trực tiếp đặt mua tại:
Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh
* số 1 ngõ 19 Liễu Giai Hà Nội
* ĐT: 04-37.73.73.04; 0904.593.900
* Fanpage: Thư viện Hán ngữ hoặc Thế Giới Tiếng Trung.

《汉语虚词15讲》“Hư từ trong tiếng Hán”