Giới thiệu về HSK cấp 3

Oct, 13 2016

HSK cấp 3 kiểm tra năng lực sử dụng Tiếng Trung của thí sinh, tương đương với “ Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế” cấp 3 và CEF ( Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu ) cấp B1. Thông qua kỳ thi thí sinh có thể sử dụng Tiếng Trung để tiến hành giao tiếp cơ bản trong các lĩnh vực như cuộc sống, học tập, công việc, trong quá trình tham quan du lịch Trung Quốc có thể giao tiếp tốt.

 

1. Lệ phí thi HSK

HSK 1 : 330.000 VND

 

HSK 2 : 440.000 VND

 

HSK 3 : 550.000 VND

 

HSK 4 : 660.000 VND

 

HSK 5 : 770.000 VND

 

HSK 6 : 880.000 VND

 

2. Đối tượng dự thi

Áp dụng cho học sinh nước ngoài đã học 3 kỳ (một năm rưỡi ) mà mỗi tuần học 2 – 3 buổi tiếng Hán, nắm vững 600 từ tiếng Hán thông dụng và một số kiến thức liên quan về ngữ pháp.

 

3. Nội dung thi

HSK cấp 1 gồm 80 câu , chia thành 3 phần nghe, đọc , viết

 

 

Tổng toàn bộ thời gian làm bài là 90 phút ( bao gồm cả phần điền thông tin cá nhân 5 phút )

a. Nghe hiểu

Phần 1 : Gồm 10 câu. Mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại, trên giấy thi sẽ có vài  bức tranh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra bức tranh phù hợp.

 

Phần 2 : Gồm 10 câu. Mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu sẽ có một người đọc một đoạn hội thoại trước, người thứ hai căn cứ vào đoạn hội thoại nói 1 câu, trên giấy thi sẽ đưa ra câu nói đó. Thí sinh cần phán đoán câu nói đó đúng hay sai.

 

Phần 3 : Gồm 10 câu. Mỗi câu được phép nghe 2 lần. Mỗi câu là 1 đoạn hội thoại dài 2 câu giữa hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 3 đáp án, thí sinh cần căn cứ vào nội dung nghe được để lựa chọn đáp án đúng.

 

Phần 4 : Gồm 10 câu. Mỗi câu được phép nghe 2 lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại giữa hai người dài khoảng 4-5 câu, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 3 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được lựa chọn đáp án chính xác nhất.

 

b. Đọc hiểu

Phần 1 : Gồm 10 câu. Đưa ra 20 câu tiếng Hán, thí sinh phải tìm ra câu có mối quan hệ với nhau.

 

Phần 2 : Gồm 10 câu. Mỗi câu sẽ đưa ra 1- 2 câu tiếng Hán, trong câu sẽ có 1 ô trống, thí sinh phải lựa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

 

Phần 3 : Gồm 10 câu. Đưa ra 10 đoạn văn ngắn. Mỗi đoạn văn sẽ mang một nội dung nhất định. Thí sinh cần lựa chọn đáp án chính xác trong 3 đáp án được đưa ra.

 

c. Viết

Phần 1 : Gồm 5 câu. Mỗi câu sẽ đưa ra vài từ khóa, thí sinh căn cứ vào những từ khóa cho trước để viết thành 1 đoạn văn.

 

Phần 2 : Gồm 5 câu. Mỗi câu đưa ra  1 câu tiếng Hán có ô trống, thí sinh phải tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

 

4. Bảng thành tích

Thành tích HSK cấp 3 bao gồm 4 điểm : điểm nghe hiểu, điểm đọc hiểu,điểm  viết và  tổng điểm. Tổng điểm đạt 180 điểm trở lên là đậu.

Môn thi

Điểm tối đa

Điểm của Thí sinh

Nghe hiểu

100

 

Đọc hiểu

100

 

Viết

100

 

Tổng điểm

300

 

Bảng thành tích HSK sẽ có hiệu lực trong thời gian dài. Là chứng chỉ về trình độ tiếng Hán của du học sinh nước ngoài khi muốn nhập học tại các trường, học viện của Trung Quốc. Thành tích HSK sẽ có hiệu lực trong 2 năm ( kể từ ngày thi).