Một vài thành ngữ về hổ trong tiếng Trung

Jul, 09 2017

Hổ Siberia là động vật ăn thịt có thể trọng lớn nhất trong họ Mèo. Một con hổ đực có thể dài 2,8m, nặng 350 kg, đuôi dài gần 1m. Với tập tính săn mồi, thì môi trường sống tốt nhất của hổ Đông Bắc là ở nơi địa hình không bằng phẳng, có nhiều cây, um tùm rập rạp.

>> Sáng sớm ở Di Hòa Viên

Trung tâm sinh sản hổ Đông Bắc lớn nhất trên thế giới nằm ở tỉnh Hắc Long Giang – Trung Quốc. Với diện tích hơn 70.000 m vu